Tanáraink

Név Beosztás Tantárgy
Bakainé Vajdovich Judit Önértékelési munkaközösség vezetője Angol nyelv
Balázsné Szabó Erzsébet - Kémia, Fizika
Bányai Györgyi - Angol nyelv
Báthoryné Majzik Andrea - Magyar, Kommunikáció
Bige Csaba - Épitész szakmai tárgyak
Bristyán Ágnes Diákönkormányzat munkáját segító tanár

Angol nyelv és német nyelv

Czakó Krisztina - Matematika
Csetfalvi Enikő Pálma - Testnevelés, Matematika
Csikai Judit - Magyar irodalom és nyelvtan; Történelem
Csiziné Magyar Ildikó Drogügyi koordinátor, szakszervezeti titkár Testnevelés
Dávid Zoltán - Gyógypedagógus
Erdeiné Papp Éva Társadalomtudományi munkaközösség vezetője Történelem, Társadalomismeret, Filozófia, Művészeti ismeretek
Fekete Nagy Gábor - Gépész szakmai tárgyak
Gálné Szabó Katalin - Kereskedő szakmai tárgyak
Gyergyai-Szabó Mariann - Német és angol nyelv, Magyar irodalom és nyelvtan
Hegedűs László - Önvédelem
Horváth József - Gépész szakmai tárgyak
Horváthné Török Tünde - Kereskedő szakmai tárgyak
Illés Emese - Kereskedő szakmai tárgyak
Kertészné Kenyeres Zsuzsanna - Testnevelés, Biológia
Kiss Károly - Központifűtés- és gázhálozat rendszerszerelő szakmai tárgyak
Konkoly Tünde Természettudományi munkaközösség vezetője Matematika
Koósné Káré Tímea Könyvtáros Gépírás
Kovács Árpád - Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmai tárgyak
Kovácsné Madácsy Ágota - Magyar irodalom és nyelvtan, Történelem
Kristó Sándorné - Magyar irodalom és nyelvtan, Német nyelv
Mácsai Anita - Magyar irodalom és nyelvtan
Medgyesi Arnoldné Szakmai munkaközösség vezetője Fodrász szakmai tárgyak, Pályaorientáció
Mészáros János - Festő szakmai tárgyak
Milinker Mónika - Kereskedő szakmai tárgyak
Molnár Szilvia Osztályfőnöki munkaközösség vezetője Magyar irodalom és nyelvtan
Nagy Zoltán - Gépész szakmai tárgyak
Pintér László - Épületgépészeti rendszerek
Piti István - Informatika
Piti Péter Pál - Földrajz
Polyák Zsuzsanna - Angol nyelv
Rácz István - Villanyszerelő szakmai tárgyak
Rácz Noémi - Magyar irodalom és nyelvtan, Német nyelv
Riczáné Császár Tünde - Kereskedelmi tárgyak
Sótiné Kiss Erika - Matematika
Szabics Imre - Gépész szakmai tárgyak
Szabó Zsanett - Informatika, Matematika
Szobota László Beiskolázás-marketing, munkaközösség vezető Gépész szakmai tárgyak
Takács Bernadett - Angol nyelv
Takács Éva - Anyag- és áruismeret
Tóth Ernő - Történelem
Török Tímea Berta - Történelem
Végh László - Testnevelés
Virágos-Kis Gabriella - Testnevelés, Földrajz
Vízhányó István - Informatika